10 niedziela okresu zwykłego
Komentarze do czytań niedzielnych

Słowo Boże czytane u źródeł

09/06/24
2 Kor 4,13 – 5,1 Jest to cytat z Psalmu 116,10 wzięty z Septuaginty, czyli greckiego tłumaczenia Starego Testamentu. W tekście hebrajskim występuje czasownik heemanti, który zawiera w sobie ideę stałości, trwałości – tę samą, którą znajdziemy w słowie „amen”. Może on oznaczać zarówno „zawierzenie”, „uwierzenie”, jak i „zaufanie”.