11 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Rozwój królestwa Bożego we wspólnocie Kościoła

16/06/24
Bez cienia wątpliwości zamykanie się w sobie, ucieczka od głębokich relacji i szeroko pojęta bylejakość stają się zjawiskiem powszechnym w świecie. Chrześcijanin jednak przede wszystkim dlatego, że wierzy, coraz bardziej pragnie także coraz więcej. Zwiększając wymagania, nie pomija siebie samego, ale od siebie właśnie zaczyna. Eucharystia daje ku temu konkretną moc, by rozwijając w sobie królestwo Boże, troszczyć się o coraz czytelniejsze bycie w świecie jako świadek Chrystusa, który kocha bliźniego jak siebie samego.
Wzrost królestwa to także zaangażowanie w relacje z najbliższymi, których Pan postawił na drodze do naszej świętości. Jest to jednocześnie wierność powołaniu do małżeństwa, rodzicielstwa czy kapłaństwa. Królestwo Boże może się rozwijać również przez praktykowanie cnót dobrego życia, takich jak: uczciwość, lojalność, serdeczność, współczucie czy miłosierdzie. Eucharystia mocą Bożego słowa i Ciała Chrystusa uświęca ludzką egzystencję właśnie w tym kierunku, by wierząc bardziej – pragnąć więcej, to znaczy pozwolić Bogu działać w nas i przez nas.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.