11 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Żyzna ziemia serca wyda owoce

16/06/24 Danuta Szelejewska
Cudowne jest posiadanie świadomości, że w trudnej sytuacji zawsze możemy liczyć na kogoś, kto jest w stanie nam pomóc. Starotestamentalny prorok Ezechiel przepowiedział działanie Boga: „Na wysokiej górze izraelskiej [gałązkę] zasadzę. Ona (…) wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym.