13 niedziela okresu zwykłego
Komentarze do czytań niedzielnych

Słowo Boże czytane u źródeł

30/06/24 Paweł Trzopek OP
Mk 5,21–43 Elementem łączącym postać córki Jaira i kobiety cierpiącej na krwotok jest okres dwunastu lat: dziewczynka ma około dwanaście lat, a kobieta od dwunastu lat cierpi na swe dolegliwości. Dwanaście to liczba symboliczna – oznacza pełnię, kompletność, dopełnienie się. I dla dziewczynki, i dla kobiety okres dwunastu lat to czas wypełnienia: po nim kobieta zostaje uzdrowiona, a dziewczynka rozpoczyna nowe życie.