6 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe
05/05/24
Uczniowie Jezusa powinni naśladować Go w Jego trwaniu w miłości Ojca i w Jego wiernej miłości wobec każdego człowieka. Powinni zachowywać Jego przykazania, tak jak i On zachował przykazania swego Ojca. Wszystkie zaś Jego przykazania streszczają się w tym jednym: Miłujcie się „tak, jak Ja was umiłowałem”.
Sugestie słuchacza
05/05/24 Urszula Maria Wosicka
Zyskujemy Jezusa jako przykład i wsparcie. Łatwiej kochać, będąc kochanym – sam Jezus mówi, że kocha nas tak, jak Go ukochał Ojciec. Dzieli się z nami tym, co otrzymał od Ojca, jak z przyjaciółmi, a nie „zleca nam zadań”, jak służbie.
Komentarze do czytań niedzielnych
05/05/24 Paweł Trzopek OP
Dz 10,25–26.34–35.44–48 Piotr znalazł się w rezydencji Korneliusza, rzymskiego oficera, w Cezarei Nadmorskiej na skutek bezpośredniej interwencji Bożej. Kiedy apostoł przebywał w portowym mieście Jafa, miał widzenie podczas modlitwy (Dz 10,9–16). Bóg pozwolił mu zrozumieć, że żydowskie zasady dotyczące koszerności pokarmów już nie będą obowiązywać tych, którzy uwierzyli w Jego Syna. Chwilę później Piotr spotkał wysłanników Korneliusza i udał się z nimi z Jafy do oddalonej o ok. 60 kilometrów Cezarei.
Homilia do dorosłych
05/05/24 ks. Mariusz Pohl
Przed chwilą słyszeliśmy główną część tej lekcji, którą śmiało moglibyśmy nazwać testamentem Jezusa. Dobrze byłoby mieć przed oczami tekst tego testamentu i powoli analizować słowo po słowie i zdanie po zdaniu; trudniej skupić się na samym tylko słuchaniu.
Homilia do dorosłych
05/05/24 ks. Piotr Winkler
Miłość… Czy to uczucie ma jeszcze dziś jakąś wartość? Oczywiście, że ma i to ogromną. Ludzie na całym świecie obdarzają się miłością, jakkolwiek ją pojmują. Już starożytni Grecy wyodrębnili osiem rodzajów tego uczucia. Wśród nich można wyróżnić kilka: agape (bezwarunkowa), storge (rodzicielska), eros (zmysłowa).
Homilia do młodzieży
05/05/24 s. Urszula Kłusek SAC
Jeśli ktoś z was uważnie słuchał dzisiejszych czytań, a zwłaszcza Ewangelii, wie, co Jezus powiedział w odpowiedzi na pytanie: kim jestem dla Niego? Jezus powiedział: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi…”. Rozumiesz! Sam Bóg mówi tobie dzisiaj, że jesteś Jego przyjacielem.