6 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Miłujmy się wzajemnie

05/05/24
Uczniowie Jezusa powinni naśladować Go w Jego trwaniu w miłości Ojca i w Jego wiernej miłości wobec każdego człowieka. Powinni zachowywać Jego przykazania, tak jak i On zachował przykazania swego Ojca. Wszystkie zaś Jego przykazania streszczają się w tym jednym: Miłujcie się „tak, jak Ja was umiłowałem”.
Mamy zatem czynić tak, jak On czynił. Miłość bowiem to nie tylko uczucie, ale przede wszystkim działanie. Miłość poznaje się po czynach. Każda Msza Święta daje nam możliwość spotkania z Jezusem i przyglądania się Jego czynom. Poznawać Pana w Jego słowie i czynach – to zadanie Jego ucznia na całe życie. Jezus zaś żyje cały dla człowieka. Widzi jego nędzę. Zauważa zagubionych, chorych, odrzuconych i biednych. Pochyla się nad nimi.
Przyjaciele Jezusa przyniosą owoc, jeśli będą czynić tak, jak On, i trwając w miłości Ojca tak, jak On. Świadomość miłości Boga daje im pewne oparcie w trudnych chwilach i pomaga im przejść nawet przez bramy śmierci. „Wytrwajcie w miłości mojej” – mówi Jezus do swoich uczniów – aby ludzie „widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,15); aby przez was poznali, jak dobry jest Bóg.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.