9 niedziela okresu zwykłego
Komentarze do czytań niedzielnych

Słowo Boże czytane u źródeł

02/06/24 Paweł Trzopek OP
Mk 2,23–3,6 Jezus nawiązuje do historii opowiedzianej w Pierwszej Księdze Samuela (21,2–7). Dawid otrzymał od kapłana Achimeleka dla siebie i swoich towarzyszy święty chleb, który spożywać mogli jedynie kapłani. Chleby pokładne (dosł. po hebrajsku „chleby oblicza”) były kładzione na stole w Namiocie Spotkania, a później w świątyni (Wj 25,30). Księga Kapłańska doprecyzowuje, że chodziło o dwanaście placków (podobnych zapewne do znanych nam z bliskowschodnich barów pit), które należało ułożyć na stole w świątyni w każdy szabat. Ich spożywanie było zarezerwowane tylko dla synów Aarona, czyli mężczyzn pochodzących z rodu kapłańskiego (Kpł 24,5–9).