9 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Wspólnota Kościoła świętuje dzień Pański

02/06/24
Dzień Pański jest dla wspólnoty Kościoła przede wszystkim czasem uwielbienia i adoracji Boga za Jego mądrość i miłość, które objawiły się w dziele stworzenia i odkupienia. Świętowanie dnia Pańskiego to także odpoczynek, o którym Katechizm Kościoła katolickiego mówi następująco: „Postępowanie Boga jest wzorem postępowania ludzkiego. Jeśli Bóg «odpoczął» w siódmym dniu (Wj 31,17), człowiek również powinien «zaprzestać pracy» i pozwolić innym – zwłaszcza ubogim – «odetchnąć» (Wj 23,12).
Szabat nakazuje przerwać codzienne prace i pozwala odpocząć. Jest dniem sprzeciwienia się niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza” (KKK 2172). Odpoczynek szabatu nie polega zatem na próżnowaniu czy karmieniu swego egoizmu. Odpoczynek ten wypełnia się w dziele wyzwolenia człowieka. Najpierw owo dzieło ma dokonać się w samym wierzącym – stąd obowiązek uczestnictwa w Eucharystii oraz zachęta do pogłębionej modlitwy i refleksji nad życiem. Dalej – odpoczynek ten ma wyrazić się w dziełach miłosierdzia i wspieraniu bliźnich. Mogą one przyjąć różne formy, choćby poprzez dostrzeżenie potrzeb bliźnich, ofiarowanie im swego czasu, daru obecności czy koniecznej pomocy.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.