Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Dzielić się chlebem – dzielić się Chrystusem

30/05/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Zbytnio się przyzwyczailiśmy do tego, że Boże Ciało to nic innego jak tradycja, którą co roku powtarzamy: procesja z Najświętszym Sakramentem, dzieci sypiące kwiatki, dzwonki, orkiestra, ministranci, feretrony, różaniec, czyste ulice i chodniki i wszyscy wierni idący za celebransem. Czynimy to nie dla swojej chwały, nie dla fotografii, filmików, nie dla parafialnej strony internetowej.