Boże Ciało
Sugestie programowe

Troska o piękno wspólnoty Kościoła

30/05/24
Z biegiem czasu dojrzewała w chrześcijanach świadomość, że materialne miejsce modlitwy jest znakiem wspólnoty Kościoła. Katechizm uczy, że budowle przeznaczone do kultu Bożego nie są zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, ale „oznaczają i ukazują Kościół żyjący w tym miejscu, mieszkanie Boga z ludźmi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie” (KKK 1180).
Obrazowo wyjaśnia to kolekta Mszy w rocznicę poświęcenia kościoła: „Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem”. Skoro troską obejmuje się materialne świątynie, aby były miejscami godnymi sprawowanych w ich murach tajemnic, także wspólnota Kościoła zbudowana z „żywych kamieni” wymaga uwagi. Nie tylko konkretny człowiek jest świątynią Boga. Jest nią także wspólnota wierzących.
Każdy, kto uczestniczy we wspólnocie Kościoła, winien zabiegać o to, by ta niematerialna świątynia stawała się coraz bardziej godna obecności Boga, by przynosiła owoce tej obecności. Jednym z owoców obecności Boga pośród swojego ludu, także eucharystycznej obecności, jest jedność.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.