Trójcy Przenajświętszej
Sugestie programowe

Misja członków wspólnoty Kościoła

26/05/24
Z biegiem czasu dojrzewała w chrześcijanach świadomość, że materialne miejsce modlitwy jest znakiem wspólnoty Kościoła. Katechizm uczy, że budowle przeznaczone do kultu Bożego nie są zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, ale „oznaczają i ukazują Kościół żyjący w tym miejscu, mieszkanie Boga z ludźmi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie” (KKK 1180).

Uczestniczenie we wspólnocie Kościoła i udział w Eucharystii zobowiązuje do dawania świadectwa o swojej wierze. Papież Franciszek naucza: „Ten, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło, nie może zatrzymywać tego daru dla siebie. (…) Światło Jezusa jaśnieje jak w zwierciadle na obliczach chrześcijan i tak się rozchodzi, tak też dociera do nas, abyśmy i my mieli udział w  tym widzeniu i odzwierciedlali innym Jego światło (…). Wiara przekazywana jest, można powiedzieć, od osoby do osoby, podobnie jak płomień zapala się od innego płomienia” (Lumen fidei, nr 37). Jedną z podstawowych form świadczenia o Chrystusie, będącą także owocem udziału w Eucharystii, jest pełnienie uczynków miłości i miłosierdzia wobec braci. Jak pisał św. Jan Chryzostom: „Skosztowałeś Krwi Pana, a nie zauważasz nawet swego brata. Znieważasz ten stół, jeśli nie uznajesz za godnego udziału w twoim pożywaniu tego brata, który był godny zasiadać przy tym samym stole Pana. Bóg uwolnił cię od wszystkich grzechów i zaprosił do swego stołu, a ty nawet wtedy nie stałeś się bardziej miłosierny”.

Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.