Trójcy Przenajświętszej
Homilia do dorosłych

Wiara i wierzenia

26/05/24 ks. Radosław Rychlik
Nie brakuje osób, które nie przyjmują wiary w Trójcę Przenajświętszą. Mrzonką absolutnie niewytłumaczalną dla nich jest jedność i nierozdzielność Osób Boskich. Pismo Święte traktują jako zabytek myśli ludzkiej. Na Kościół spoglądają krytycznie widząc tylko grzechy i potknięcia grzeszników, zapominając o heroizmie i ofiarności Świętych i Błogosławionych.