Uroczystość Wniebowstąpienia
Homilia do młodzieży

Czy Jezus nas opuścił?

12/05/24 ks. Maciej Przybylak
Tak naprawdę dzisiejsza liturgia przekazuje nam dwa opisy wzięcia Jezusa do nieba. Pierwszy to początek Dziejów Apostolskich, gdy Jezus żegna się ze swoimi apostołami, obłok unosi Go w górę, ale jednocześnie zapewnia, że nie porzuca ich. Jezus obiecuje Ducha Świętego, który uczyni wątpiących apostołów świadkami Ewangelii o zbawieniu od Jerozolimy aż po krańce ziemi. Z perspektywy czasu wiemy, że ta obietnica zrealizuje się w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy apostołowie napełnieni Duchem Świętym rozpoczną głoszenie, że Jezus jest Mesjaszem i tylko w Nim jest zbawienie. Drugie opowiadanie o wzięciu Jezusa do nieba to końcówka Ewangelii Marka, którą usłyszeliśmy. Jezus zanim został uniesiony do nieba pozostawia uczniom zadanie po ludzku przekraczające ich możliwości: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”.