Uroczystość Wniebowstąpienia
Homilia do dorosłych

Droga do domu Ojca

12/05/24 ks. Paweł Wygralak
Wszyscy tu obecni na Eucharystii wyznajemy wiarę w życie wieczne. Modlimy się za zmarłych, zamawiamy w ich intencji Msze święte, gdyż wierzymy, jesteśmy pewni, że życie człowieka nie kończy się z chwilą jego cielesnej śmierci, ale trwa dalej. Wierzymy w ogrom Bożego miłosierdzia i mówimy, że nasi bliscy umierając idą do domu Ojca. Rodzi się jednak pytanie: Czy wszyscy tam idą?