Uroczystość Wniebowstąpienia
Homilia do dorosłych

Niebo – świat tak daleki i tak bliski

12/05/24 ks. Zbigniew Kosik
„Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo” – pytanie, które usłyszeli Apostołowie, możemy powtórzyć także dzisiaj, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Podobne pragnienie podpowiada nam, aby oczy wnieść ku górze, ku niebu. Jezus Chrystus powraca do domu Ojca po wypełnieniu Jego woli. Słyszymy Jego ostatnie wskazówki, sugestie, polecenia skierowane do uczniów. Tak dzieje się zawsze ilekroć ktoś żegna się z najbliższymi.