Uroczystość Wniebowstąpienia
Komentarze do czytań niedzielnych

Słowo Boże czytane u źródeł

12/05/24 Paweł Trzopek OP
Dz 1,1–11 O tych dowodach opowiadają wszyscy ewangeliści. Jezus po zmartwychwstaniu rozmawiał z uczniami, pozwalał im, by Go dotykali, jadł z nimi, przekonywał o realności swojego ciała. Polityczny wymiar misji Mesjasza jawił się dla Żydów jako coś oczywistego. Przecież Boży Pomazaniec miał być potomkiem królewskiej dynastii Dawidowej. W Nim miała się wypełnić w dosłowny sposób obietnica założenia wiecznego królestwa (2 Sm 7,11–16).