Uroczystość Wniebowstąpienia
Sugestie słuchacza

Wyjątkowe wydarzenie

12/05/24 Robert Olejnik
Dlatego chciałbym w dzisiejszej homilii usłyszeć odpowiedź na pytania: – Czy spotkanie z „mężami w białych szatach” było swego rodzaju kopem motywacyjnym dla apostołów? Bo wydaje się przecież, że Ewangelista pominął ten wątek, gdyż niemożliwym byłoby opisać w tak istotnie różny sposób obu tych wydarzeń.