Uroczystość Wniebowstąpienia
Sugestie programowe

Znosić się nawzajem w miłości

12/05/24
Przez świętą wymianę darów w Eucharystii Bóg udziela nam łaski, „abyśmy całe nasze życie kierowali ku niebu” (modlitwa nad darami). „Jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi, wpatrywać się w niebo – kierować uwagę, myśl i serce w stronę niepojętej tajemnicy Boga. By patrzeć w kierunku rzeczywistości Bożej, do której od stworzenia powołany jest człowiek. W niej kryje się ostateczny sens naszego życia” (Benedykt XVI).
Dopóki zaś stoimy na ziemi, mamy postępować „z całą pokorą i cichością”, a także „z cierpliwością”. Jest to jednak „zaledwie pierwszy, łatwiejszy punkt programu napisanego dla chrześcijan”. Mamy – jak pisał Apostoł Narodów – znosić siebie nawzajem w miłości. To zaś znaczy więcej niż tylko tolerować. Znosić się w miłości to także „usiłować zrozumieć; zrozumieć, by wybaczyć; (…) to również akceptować, czuć się wewnętrznie bliskim, chcieć przebywać we wspólnocie, poczuwać się do wspólnoty, to spieszyć, by wspierać, to chcieć współpracować i współtworzyć” (Jan Paweł II).
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”