Zesłanie Ducha Świętego

Sugestie programowe
19/05/24
Stajemy dziś wobec tajemnicy Boga obdarowującego człowieka. Bóg dał nam swojego Syna jako Zbawiciela. On wydał Go na śmierć krzyżową, abyśmy otrzymali dar życia wiecznego. Przypomina nam o tym w dzisiejszej Ewangelii zmartwychwstały Jezus, pokazując swoje przebite ręce i bok.
Sugestie słuchacza
19/05/24 Michał Bondyra
Co my byśmy czuli, gdybyśmy byli świadkami takich cudów? Ba, co byśmy czuli, gdybyśmy tych cudów sami doświadczyli? Od razu nasuwa się współczesność. Jak traktować spoczynki w Duchu Świętym? Omdlenia? Mówienie w niezrozumiałym języku? Czy zawsze jest to z mocy Ducha Świętego?
Komentarze do czytań niedzielnych
19/05/24 Paweł Trzopek OP
Dz 2,1–11 Pięćdziesiątnica należy do głównych świąt judaizmu. Obchodzona jest siedem tygodni po Passze – stąd jej hebrajska nazwa Szawuot: Tygodnie. Pascha rozpoczyna czas zbiorów jęczmienia, a Pięćdziesiątnica kończy czas żniw pszenicy. Oprócz znaczenia związanego z uprawą roli święto Pięćdziesiątnicy ma również znaczenie teologiczne. Jest upamiętnieniem zawarcia przymierza między Bogiem a Izraelitami na Synaju (Wj 19–24). Żydzi świętują dar Bożego Prawa, które otrzymali wówczas za pośrednictwem Mojżesza.
Homilia do dorosłych
19/05/24 ks. Jurand Żelisławski
Możemy powiedzieć, że Duch Święty jest duchem ewangelizacji, duchem apostolstwa. Skoro jest daje mi słowo, a Duch uzdalnia mnie, żeby to słowo umiejętnie wypowiedzieć to można przyjąć, że Duch Święty jest duchem komunikacji. Nie tylko Bosko-ludzkiej, ale także międzyludzkiej.
Homilia do dorosłych
19/05/24 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
O tej sile Jego miłości do człowieka zaczęli mówić Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. I ta mowa stała się zrozumiała dla wszystkich, którzy ją usłyszeli. Nie istniała żadna przeszkoda, aby wszyscy uczestnicy tego wydarzenia zjednoczeni zostali przez Dobrą Nowinę.
Homilia do młodzieży
19/05/24 ks. Jacek Zjawin
Możemy trochę zazdrościć Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku, ponieważ udało im się coś zobaczyć i coś usłyszeć. Języki z ognia i szum z nieba to były znaki obecności Ducha Świętego. Dlaczego dziś te znaki się nie powtarzają. Myślę, że większość z nas pomyślałaby: „To efekty specjalne”, „W kinie można zobaczyć lepsze rzeczy”. Może także dlatego Pan Bóg nie daje nam dziś takich znaków. Co nie znaczy jednak, że Duch Święty jest nieobecny w Kościele i w życiu chrześcijan. On jest, on jest dla mnie i mogę Go spotkać. W jaki sposób?