Zesłanie Ducha Świętego
Sugestie programowe

Daj Twoim wierzącym siedmiorakie dary

19/05/24
Stajemy dziś wobec tajemnicy Boga obdarowującego człowieka. Bóg dał nam swojego Syna jako Zbawiciela. On wydał Go na śmierć krzyżową, abyśmy otrzymali dar życia wiecznego. Przypomina nam o tym w dzisiejszej Ewangelii zmartwychwstały Jezus, pokazując swoje przebite ręce i bok.
Wszystkich nas Bóg obdarował Duchem Świętym i każdego w Nim uświęcił. Bóg nieustannie nas obdarowuje. Obdarowanie przynagla jednakże do dawania, do obdarowywania innych, do dzielenia się darami z innymi. Jezus tchnął na swoich uczniów i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Tak obdarowanych posyła w świat, jak i Jego posłał na świat Ojciec. Jezus, który jest naszym największym Darem wielkanocnym, skupiającym w sobie wszystkie dobra i dary Boże, mówi także i do nas: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Otwórzmy Mu szeroko drzwi naszych serc, pozwólmy się obdarować, weźmy to, czego potrzebujemy do życia i czym możemy obdarować innych. Zwróćmy też uwagę na to, że wspólnota trwająca na modlitwie w Wieczerniku, prosząca o dar Ducha Świętego, jest pierwszym obrazem Kościoła, do którego należymy.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.