Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Językowa bariera

19/05/24 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
O tej sile Jego miłości do człowieka zaczęli mówić Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. I ta mowa stała się zrozumiała dla wszystkich, którzy ją usłyszeli. Nie istniała żadna przeszkoda, aby wszyscy uczestnicy tego wydarzenia zjednoczeni zostali przez Dobrą Nowinę.