Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Przybądź, Duchu Święty

19/05/24 ks. Jurand Żelisławski
Możemy powiedzieć, że Duch Święty jest duchem ewangelizacji, duchem apostolstwa. Skoro jest daje mi słowo, a Duch uzdalnia mnie, żeby to słowo umiejętnie wypowiedzieć to można przyjąć, że Duch Święty jest duchem komunikacji. Nie tylko Bosko-ludzkiej, ale także międzyludzkiej.