Zesłanie Ducha Świętego
Komentarze do czytań niedzielnych

Słowo Boże czytane u źródeł

19/05/24 Paweł Trzopek OP
Dz 2,1–11 Pięćdziesiątnica należy do głównych świąt judaizmu. Obchodzona jest siedem tygodni po Passze – stąd jej hebrajska nazwa Szawuot: Tygodnie. Pascha rozpoczyna czas zbiorów jęczmienia, a Pięćdziesiątnica kończy czas żniw pszenicy. Oprócz znaczenia związanego z uprawą roli święto Pięćdziesiątnicy ma również znaczenie teologiczne. Jest upamiętnieniem zawarcia przymierza między Bogiem a Izraelitami na Synaju (Wj 19–24). Żydzi świętują dar Bożego Prawa, które otrzymali wówczas za pośrednictwem Mojżesza.