Zesłanie Ducha Świętego
Sugestie słuchacza

Właściwy drogowskaz

19/05/24 Michał Bondyra
Co my byśmy czuli, gdybyśmy byli świadkami takich cudów? Ba, co byśmy czuli, gdybyśmy tych cudów sami doświadczyli? Od razu nasuwa się współczesność. Jak traktować spoczynki w Duchu Świętym? Omdlenia? Mówienie w niezrozumiałym języku? Czy zawsze jest to z mocy Ducha Świętego?