Apostolstwo modlitwy

Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie… (czerwiec)

01/06/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja na czerwiec: Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.