Apostolstwo modlitwy

Droga ucznia (maj)

01/05/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja na maj: Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.