Homilie okolicznościowe

31/05/24 Robert Więcek SJ
W jednym ze swoich wymiarów tajemnica nawiedzenia jest doświadczeniem osobistym. Albowiem Maryja bez zapowiedzi (w ówczesnych czasach nie było to konieczne!) idzie do swojej krewnej Elżbiety. To jest fundamentalne – idziemy za natchnieniem Ducha Świętego, ale i przyjmujemy przychodzącego za tym samym tchnieniem. Nie wiemy bowiem czy przyniesie kolejny dzień lub kogo nam przyniesie!
20/05/24 Anna Lipczyńska
Zacznę od pytania: kiedy Maryja stała się Matką Kościoła? Mam nadzieję, że każdy, kto przeszedł kurs katechezy szkolnej, bez wahania odpowie słowami Pana Jezusa, które przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii: „Oto syn twój” (do Matki o Janie), „Oto Matka twoja” (o Maryi do Jana).
01/05/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Więź dzieci z Jezusem Dobrym Pasterzem nie zaczyna się od dnia I Komunii św., lecz trwa od początku ich świadomego uczestnictwa w wierze, a szczególnie od przygotowywania się do uroczystości. Homilią pogłębiamy tę świadomość. Pomoce: Pieśń pt. Pan jest Pasterzem moim – jeśli to możliwe, słowa powinny być dostępne dla wszystkich (na wyświetlaczu lub na kartkach).
01/05/24 ks. Piotr Śliżewski
Bóg stworzył bardzo ciekawy klimat, by zbliżyć się do człowieka. Nie dokonał tego w trakcie zawodów sportowych, ponieważ nie wszyscy mogliby wziąć w nich udział. Mamy w końcu osoby bardziej i mniej sprawne fizycznie. On jednak chciał, by każdy czuł się w relacji z Nim bardzo dobrze i nie traktował siebie tylko jako kibica.