Homilie okolicznościowe

Myśli do homilii (Nawiedzenie NMP)

31/05/24 Robert Więcek SJ
W jednym ze swoich wymiarów tajemnica nawiedzenia jest doświadczeniem osobistym. Albowiem Maryja bez zapowiedzi (w ówczesnych czasach nie było to konieczne!) idzie do swojej krewnej Elżbiety. To jest fundamentalne – idziemy za natchnieniem Ducha Świętego, ale i przyjmujemy przychodzącego za tym samym tchnieniem. Nie wiemy bowiem czy przyniesie kolejny dzień lub kogo nam przyniesie!