Homilie okolicznościowe

Zna nas po imieniu (Pierwsza Komunia Święta)

01/05/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Więź dzieci z Jezusem Dobrym Pasterzem nie zaczyna się od dnia I Komunii św., lecz trwa od początku ich świadomego uczestnictwa w wierze, a szczególnie od przygotowywania się do uroczystości. Homilią pogłębiamy tę świadomość. Pomoce: Pieśń pt. Pan jest Pasterzem moim – jeśli to możliwe, słowa powinny być dostępne dla wszystkich (na wyświetlaczu lub na kartkach).