Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

01/05/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek nieustannie zachęca wiernych do systematycznej, codziennej lektury Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii. Wystarczy kilka minut. W ramach katechez wygłaszanych podczas audiencji środowych zaprosił do wspólnej refleksji nad Listem do Galatów. W piętnastu katechezach (23.06–10.11.2021) podejmował główne wątki tego ważnego dokumentu wiary Kościoła: pasja głoszenia, prawo, usprawiedliwienie, wolność, prymat łaski, chrześcijański styl życia.
01/06/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Paweł stawia wiernych wobec dokonanych wyborów i ich konsekwencji: czy rzeczywiście wybrali Chrystusa i chcą za Nim podążać? Czy może pragną szukać bezpieczeństwa poza Nim? Stawia ich wobec sytuacji kryzysu, który z jednej strony może doprowadzić do pogłębienia ich wiary i życia, a z drugiej – zniweczyć doświadczenie otrzymanej łaski.