Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

Chrystus wyzwolił nas ku wolności! (2) (czerwiec)

01/06/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Paweł stawia wiernych wobec dokonanych wyborów i ich konsekwencji: czy rzeczywiście wybrali Chrystusa i chcą za Nim podążać? Czy może pragną szukać bezpieczeństwa poza Nim? Stawia ich wobec sytuacji kryzysu, który z jednej strony może doprowadzić do pogłębienia ich wiary i życia, a z drugiej – zniweczyć doświadczenie otrzymanej łaski.