Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

Chrystus wyzwolił nas ku wolności! (maj)

01/05/24 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek nieustannie zachęca wiernych do systematycznej, codziennej lektury Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii. Wystarczy kilka minut. W ramach katechez wygłaszanych podczas audiencji środowych zaprosił do wspólnej refleksji nad Listem do Galatów. W piętnastu katechezach (23.06–10.11.2021) podejmował główne wątki tego ważnego dokumentu wiary Kościoła: pasja głoszenia, prawo, usprawiedliwienie, wolność, prymat łaski, chrześcijański styl życia.