NMP Królowej Polski

03/05/24 ks. Marcin Chudzik
Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae zaznaczy: „Ukoronowana w chwale – jak to widać w ostatniej tajemnicy chwalebnej – jaśnieje Ona [Maryja] jako Królowa aniołów i świętych, antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła”. Królowanie Maryi jest bardzo ściśle związane z dogmatem Jej wniebowzięcia do nieba.
03/05/24 ks. Kazimierz Kubat SDS
Czy nasze społeczeństwo jest wolne od niesprawiedliwości, czy szanujemy się nawzajem? Czas na uczciwy rachunek sumienia. W wielu miejscach pracy ludzie są poniżani, traktowani arogancko, a nawet okradani przez innych Polaków. Czas spojrzeć prawdziwie w nasze serca i zastanowić się, czy spełniamy śluby złożone przed laty.