NMP Królowej Polski

Uosobienie światła prawdy i miłości

03/05/24 ks. Marcin Chudzik
Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae zaznaczy: „Ukoronowana w chwale – jak to widać w ostatniej tajemnicy chwalebnej – jaśnieje Ona [Maryja] jako Królowa aniołów i świętych, antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła”. Królowanie Maryi jest bardzo ściśle związane z dogmatem Jej wniebowzięcia do nieba.