Nabożeństwo Fatimskie

13/05/24 ks. Wojciech Nowicki
Gorliwość. Jeśli moglibyśmy poszukać takiego słowa, które byłoby kluczem na to pierwsze nabożeństwo fatimskie, to jest to właśnie gorliwość ucznia Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym nabożeństwie właśnie o to się modlili. Żebyśmy Maryję prosili, aby orędowała za nami, abyśmy byli gorliwi, żebyśmy się nie zgadzali na przeciętność.
13/06/24 ks. Wojciech Nowicki
Musimy sobie postawić pytanie, co to właściwie znaczy, że Maryja jest służebnicą Pańską. Słysząc o zamiarach Pana, oddaje Mu siebie do pełnej dyspozycji. Ona nie szukała takiego powołania, ale całkowicie się na nie zgadza. Czyli jako służebnica Pańska decyduje się żyć nie dla własnych celów, ale Bożych. I w centrum tego samookreślenia się Maryi jako służebnicy jest oddanie kontroli nad własnym życiem i całkowite powierzenie się planom Bożym.