Pierwszy piątek

03/05/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Pod krzyżem jest każdy z nas, kto uznaje Chrystusa za swego Pana i Odkupiciela. Na ile tylko potrafimy, na tyle razem z Maryją i najbliższymi trwamy w świętej wierze katolickiej. Tego typu słowa nie mogą być jedynie hasłami, choć dość często funkcjonują jako hasła.
07/06/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dzisiaj, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, wpatrujemy się w przebite serce Zbawiciela. Czy te słowa apostoła Jana odnoszą się także do nas? Przecież to nie ja przebiłem serce Jezusa.
07/06/24 Danuta Szelejewska
Wielkie tłumy chętnie słuchały słów Pana Jezusa. Gdziekolwiek się znalazł, natychmiast gromadzili się ci, którzy koniecznie chcieli się dowiedzieć czegoś nowego. Możemy być pewni, że prawdy, które głosił, dawały słuchaczom wiele do myślenia. Wypowiadane przez Niego słowa zapadały im głęboko w pamięć i w serce, pobudzając do konkretnego działania.