Pierwszy piątek

Uczynki – świadectwem (7 VI - dla dzieci)

07/06/24 Danuta Szelejewska
Wielkie tłumy chętnie słuchały słów Pana Jezusa. Gdziekolwiek się znalazł, natychmiast gromadzili się ci, którzy koniecznie chcieli się dowiedzieć czegoś nowego. Możemy być pewni, że prawdy, które głosił, dawały słuchaczom wiele do myślenia. Wypowiadane przez Niego słowa zapadały im głęboko w pamięć i w serce, pobudzając do konkretnego działania.