Pierwszy piątek

Włócznią przebity bok (7 VI)

07/06/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dzisiaj, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, wpatrujemy się w przebite serce Zbawiciela. Czy te słowa apostoła Jana odnoszą się także do nas? Przecież to nie ja przebiłem serce Jezusa.