Pierwszy piątek

Wytrwamy (3 V)

03/05/24 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Pod krzyżem jest każdy z nas, kto uznaje Chrystusa za swego Pana i Odkupiciela. Na ile tylko potrafimy, na tyle razem z Maryją i najbliższymi trwamy w świętej wierze katolickiej. Tego typu słowa nie mogą być jedynie hasłami, choć dość często funkcjonują jako hasła.