Spotkanie wspólnoty różańcowej

01/05/24 ks. Franciszek Zawadzki
Ona – Maryja – jest nazwana najdoskonalszym owocem ziemi. Ileż nas mogą nauczyć te słowa. Najdoskonalszym owocem tej ziemi nie jest bogactwo czy przepych, nie są nim ani wspaniałe dzieła natury ani największe ludzkie budowle, nie jest nim władza i mądrość, ale pokorna służebnica Pańska, która skupiona była na tym, by pełnić wolę Boga. Myśląc o naszym życiu i o jego ostatecznym sensie, zwracajmy na to uwagę.
01/06/24 ks. Franciszek Zawadzki
Warto zaznaczyć, że zwyczaj modlitwy, która wiąże się z recytacją modlitw odliczanych na sznurze paciorków jest znany nie tylko w chrześcijaństwie, ale także w islamie i buddyzmie. W samym zaś chrześcijaństwie znane są zwyczaje różańcowe nie tylko w katolicyzmie, ale także w prawosławiu, a nawet anglikanizmie czy w niektórych wyznaniach protestanckich.