Spotkanie wspólnoty różańcowej

Królowa Różańca Świętego (czerwiec)

01/06/24 ks. Franciszek Zawadzki
Warto zaznaczyć, że zwyczaj modlitwy, która wiąże się z recytacją modlitw odliczanych na sznurze paciorków jest znany nie tylko w chrześcijaństwie, ale także w islamie i buddyzmie. W samym zaś chrześcijaństwie znane są zwyczaje różańcowe nie tylko w katolicyzmie, ale także w prawosławiu, a nawet anglikanizmie czy w niektórych wyznaniach protestanckich.