Spotkanie wspólnoty różańcowej

Królowa wniebowzięta (maj)

01/05/24 ks. Franciszek Zawadzki
Ona – Maryja – jest nazwana najdoskonalszym owocem ziemi. Ileż nas mogą nauczyć te słowa. Najdoskonalszym owocem tej ziemi nie jest bogactwo czy przepych, nie są nim ani wspaniałe dzieła natury ani największe ludzkie budowle, nie jest nim władza i mądrość, ale pokorna służebnica Pańska, która skupiona była na tym, by pełnić wolę Boga. Myśląc o naszym życiu i o jego ostatecznym sensie, zwracajmy na to uwagę.