Droga Krzyżowa dla dorosłych

Nasz wybór

15/03/24 ks. Franciszek Zawadzki
Wstęp Uczestniczymy w drodze krzyżowej Chrystusa. Nie tylko teraz. Uczestniczymy w drodze krzyżowej Chrystusa każdego dnia naszego życia – pośród naszej codzienności. Czasami to droga krzyżowa naszych bliźnich, której jesteśmy świadkami, czasami to nasza droga krzyżowa, na której dźwigamy różnorodne krzyże. Chrystus cierpi w nas i naszych bliźnich. My zaś podejmujemy wybór. Czy razem z Chrystusem podjąć krzyż i cierpliwie go nieść, czy razem z Nim wciąż powstawać, czy z Nim przebaczać? Czy względem bliźnich być jak Cyrenejczyk, Weronika i Dobry Łotr, czy zająć wygodne miejsce Piłata, arcykapłanów i tłumu?