Kazania pasyjne

03/03/24 ks. Sebastian Galuba
Dzisiaj trzecia niedziela Wielkiego Postu, odśpiewaliśmy trzecią część, trzy razy „Któryś za nas cierpiał rany”, stąd zaproszenie, aby naszym przewodnikiem była dzisiaj właśnie ta cyfra – trzy.
10/03/24 ks. Sebastian Galuba
Wyruszając na ścieżkę dzisiejszego rozważania postawmy sobie kolejny już raz pytanie: Dlaczego rozważamy Mękę Pańską? Padały już różne odpowiedzi. Dzisiaj dopowiedzmy: rozważamy Mękę Pańską, ponieważ jest ona drogą życia każdego chrześcijanina. Via Dolorosa, droga cierpienia, droga boleściwa, Droga Krzyżowa.
17/03/24 ks. Sebastian Galuba
Bóg, który cierpi, najbliższy człowiekowi, to zdecydowanie najdziwniejszy obraz Boga, z jakim człowiek musi się mierzyć. Dlaczego? Odpowiedź nasuwa się sama – to Bóg, który niejako rezygnuje ze swojej wszechmocy, potęgi i majestatu. A wybiera drogę życia człowieka, stając się do niego podobnym we wszystkim, z wyjątkiem grzechu.
24/03/24 ks. Sebastian Galuba
Różnymi drogami próbowaliśmy w tym roku odnaleźć nasz sposób i nasze miejsce w Męce Pańskiej. Chcieliśmy towarzyszyć Jezusowi, konfrontowaliśmy wobec niej postawy naszego życia, widzieliśmy w niej drogę naszego życia i odkrywaliśmy Boga, który jest najbliższy człowiekowi w cierpieniu.