Kazania pasyjne

Krzyż i ukrzyżowanie (5 niedziela Wielkiego Postu)

17/03/24 ks. Sebastian Galuba
Bóg, który cierpi, najbliższy człowiekowi, to zdecydowanie najdziwniejszy obraz Boga, z jakim człowiek musi się mierzyć. Dlaczego? Odpowiedź nasuwa się sama – to Bóg, który niejako rezygnuje ze swojej wszechmocy, potęgi i majestatu. A wybiera drogę życia człowieka, stając się do niego podobnym we wszystkim, z wyjątkiem grzechu.