Kazania pasyjne

Pomiędzy (Niedziela Palmowa Męki Pańskiej)

24/03/24 ks. Sebastian Galuba
Różnymi drogami próbowaliśmy w tym roku odnaleźć nasz sposób i nasze miejsce w Męce Pańskiej. Chcieliśmy towarzyszyć Jezusowi, konfrontowaliśmy wobec niej postawy naszego życia, widzieliśmy w niej drogę naszego życia i odkrywaliśmy Boga, który jest najbliższy człowiekowi w cierpieniu.