Kazania pasyjne

Szymon i niewiasty (4 niedziela Wielkiego Postu)

10/03/24 ks. Sebastian Galuba
Wyruszając na ścieżkę dzisiejszego rozważania postawmy sobie kolejny już raz pytanie: Dlaczego rozważamy Mękę Pańską? Padały już różne odpowiedzi. Dzisiaj dopowiedzmy: rozważamy Mękę Pańską, ponieważ jest ona drogą życia każdego chrześcijanina. Via Dolorosa, droga cierpienia, droga boleściwa, Droga Krzyżowa.