Kazania pasyjne

Sprawiedliwość będąca wyrazem mądrej miłości (4 niedziela Wielkiego Postu)

10/03/24 ks. Piotr Śliżewski
Nie lubimy sprawiedliwego Boga. Wolimy sprawiedliwe sądy, sprawiedliwych pracodawców, sprawiedliwych nauczycieli… Słowem, chcemy mieć sprawiedliwość, nad którą możemy zapanować. W wypadku Wszechwiedzącego Boga wszystko wymyka się spod kontroli, bo On, jak sama nazwa wskazuje, wszystko wie. Gdy do tego dołączymy temat grzechu oraz konieczności odpokutowania go – czy to w doczesnym życiu, czy to w czyśćcu, słowo „sprawiedliwość” nie jawi się w pozytywnych barwach.