2 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Wspólnota miejscem spotkania Zmartwychwstałego

07/04/24
Zmartwychwstanie to triumf miłości, a nie pychy i ducha zemsty. „Jezus Zmartwychwstały nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotyk i wspólny posiłek” (KKK 645). Tak jak Jezus przychodzi do Apostołów, po cichu, w pokorze, bez zbędnych „efektów specjalnych”, tak samo przychodzi w Eucharystii - delikatny, kruchy, wydany w ręce człowieka.
I taki sam każdy wierzący ma być wobec słabych – nie musi być pełen chwały. Nasze drzwi, które być może są „zamknięte z obawy” (por. J 20,19) przed tym, co nieznane, służą do tego, aby przez nie wyjść do tych, którzy potrzebują naszej pomocy, a być może boją się albo nie potrafią o nią poprosić. Homilista może wskazać, że przechodzenie przez zamknięte drzwi można odczytać jako zaproszenie do odnowienia relacji z tymi, którzy myślą inaczej niż ja, z tymi, którzy popierają inne partie polityczne, którzy preferują inny styl życia, a także z tymi, którzy są innego wyznania czy religii. Wyobraźnia miłosierdzia nie pozwala izolować się od świata. „Nowy człowiek” wchodzi w ten świat i go uświęca, sam będąc wypełniony Duchem Uświęcicielem.
 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.