3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
03/03/24
Przymierze człowieka z Bogiem realizuje się nie tylko podczas zawierania, ale przede wszystkim w każdym dniu jego trwania. Bóg wspomaga „słabszą stronę” przymierza poprzez nieustanne obdarowanie swoim słowem. Z jednej strony warto pokazać, jak przesiąknięty jest słowem Boga człowiek wierzący.
Sugestie słuchacza
03/03/24 Robert Olejnik
Wykorzystaj więc, Drogi Homileto, tę okazję i opowiedz o człowieczeństwie Jezusa. O tym, jak wpadł w smutek i żal po śmierci Łazarza. I o kilku innych ludzkich emocjach Chrystusa.
03/03/24 Paweł Trzopek OP
Komentarze do czytań niedzielnych
Homilia do dorosłych
03/03/24 ks. Paweł Wygralak
Przeżywamy dzisiaj już trzecią niedzielę Wielkiego Postu, czasu refleksji i nawrócenia. Warto, kiedy przed nami jeszcze sporo czasu tego świętego okresu, stanąć w prawdzie i zrobić sobie krótki rachunek sumienia. Można postawić sobie wiele pytań o swoje dobre postanowienia, o podjęte wyrzeczenia. Najważniejsze jednak jest pytanie o konkretne, może nawet radykalne działania: co robię w trosce o zachowanie świętości świątyni swego ciała?
Homilia do dorosłych
03/03/24 Sebastian Pieczeniak SSCC
Kim dla mnie jest Bóg i jaka jest moja z Nim relacja? Ja sam – jak szanuję siebie? Jak traktuję drugiego człowieka? Bóg przypomina nam, że każdy nałóg prowadzi do zniewolenia i nierzadko przyczynia się do ludzkiego grzechu, osłabienia człowieka i relacji z Bogiem oraz drugim człowiekiem.
Homilia do młodzieży
03/03/24 ks. Łukasz Figurski
Dziś Ewangelia pokazuje naszego Zbawiciela, który odznacza się świętą gorliwością, świętym gniewem, świętą zazdrością szczególnie jeśli chodzi o to, aby bronić Boga i Jego wielkiej miłości, świętości Jego domu. Każda Msza Święta to wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie. Pan Jezus ukazuje uczniom, wiernym, potrzebę swojej męki, śmierci i zmartwychwstania.